Maszyny, urządzenia

Wytwarzanie, naprawy i remonty maszyn i urządzeń do obróbki i  transportu kruszyw,
•    Skup i sprzedaż używanych maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie
w górnictwie węglowym, górnictwie skalnym i rud metali, żwirowniach, budownictwie drogowym i recyklingu,
•    Kruszarki, taśmociągi, przesiewacze, kosze zasypowe i inne elementy ciągów technologicznych do kruszenia, sortowania i transportu kruszyw i ich części zamienne,
•    Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn i urządzeń,
•    Montaż i demontaż konstrukcji stalowych,

•    Kompleksowe usługi w zakresie przenoszenia instalacji.
•    Usługi spawalnicze, ślusarskie,
•    Konstrukcje stalowe

•    Pomoc w doborze optymalnego rozwiązania oraz obsługę serwisową i remontową,
•    Nadzór i koordynacja inwestycji
•    Obsługa menadżerska przedsięwzięć/ inwestycji
•    Doradztwo

Odpady
•    Zagospodarowanie

Transport
Rozbiórki
Doradztwo